Beste ondernemer op Pavijen,

Coöperatie Vrijstad Windwinning U.A. nodigt je uit voor een online bijeenkomst over Windwinning Culemborg op vrijdag 19 februari van 9.00 uur tot 10.30 uur. Je bent van harte welkom via Zoom de bijeenkomst bij te wonen.

Deze bijeenkomst is een aanvulling op de algemene informatieavond op donderdag 18 februari. Op
19 februari gaan we specifiek in op de vragen van bedrijven.

De onderwerpen die we gaan bespreken zijn:
• Update van het project
• Hoe komt het windpark er straks uit te zien vanaf Pavijen?
• Geluid
• Slagschaduw (incl. voorbeelden aan de hand van een aantal punten op het bedrijventerrein)

Er is gelegenheid vragen te stellen, informatie op te halen en om eventuele zorgen die leven te delen.
We brengen deze uitnodiging op verschillende manieren onder de aandacht van ondernemers (o.a.
via Stichting Pavijen en KCB). Deel deze uitnodiging gerust met medeondernemers.
Wil je bij de bijeenkomst aanwezig zijn?
Meld je uiterlijk woensdag 17 februari a.s. aan via communicatie@windwinningculemborg.nl
o.v.v. voornaam, achternaam en bedrijfsnaam.

Voor bedrijven
Je ontvangt donderdag middag 18 februari de uitnodiging met de link om aan de bijeenkomst mee te
doen. De vrijdagochtend bijeenkomst is alleen toegankelijk voor bedrijven gevestigd op Pavijen. Zo
kunnen we gericht met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van het windpark in directe relatie tot
de bedrijven en het bedrijvengebied.

Voor iedereen
Voor alle inwoners van Culemborg en geïnteresseerden organiseren we een algemene
informatieavond op donderdag 18 februari tussen 19.30 en 21.00 uur. Uiteraard ben je van harte
welkom om ook deze bijeenkomst bij te wonen. Op die manier blijven voor de informatieochtend op
19 februari de specifieke vragen voor bedrijven over.
Aanmelden – uiterlijk dinsdag 16 februari – via http://bit.ly/WWC18feb

Uitnodiging 19 februari