Inleiding
Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Met ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’, bedoelen we: Stichting Collectieve Beveiliging Pavijen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 11053286 en gevestigd te Zoelmond aan de Zandweg 2.

Onze stichting heeft te gelden als een zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de privacyregelgeving. In deze privacyverklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we van u als lid van onze stichting en of bezoeker van onze website verwerken, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Met de term persoonsgegevens bedoelen we informatie die direct of indirect over een bepaalde persoon gaat. Denk daarbij aan uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot ras en godsdienst en wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.


Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u te kunnen benaderen, zodat wij aan onze verplichtingen kunnen voldoen en vanuit Stichting Collectieve Beveiliging Pavijen onze taken naar behoren kunnen uitvoeren. De wettelijke grondslag hiervoor is eveneens dat deze verwerking noodzakelijk is om de door Stichting Collectieve Beveiliging Pavijen in uw belang gesloten overeenkomsten na te kunnen komen.

Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor bijeenkomsten. De wettelijke grondslag hiervoor is zowel dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst als een gerechtvaardigd (commercieel) belang dat wij hierbij hebben. Wij hechten veel waarde aan uw privacy, u kunt zich dan ook altijd afmelden voor dergelijke mailings.

Tot slot is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens bewaren omdat wij hiertoe wettelijke verplicht zijn op grond van (fiscale) wetgeving.

Indien nodig vragen wij voor bepaalde verwerkingen uw voorafgaande toestemming.


Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren.

Stichting Collectieve Beveiliging Pavijen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Meer in het bijzonder worden uw persoonsgegevens in elk geval gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst bewaard. Daarnaast bewaren wij bepaalde persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen.
Stichting Collectieve Beveiliging Pavijen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Stichting Collectieve Beveiliging Pavijen deelt geen informatie met derden. In enkele gevallen kunnen de persoonsgegevens voor een goede uitvoering van onze dienstverlening met een interne of externe partij worden gedeeld, zoals IT-leveranciers en logistieke bedrijven. Met dergelijke partijen maken wij duidelijke afspraken over onder meer vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Wanneer u gebruik wilt maken van (één van) deze rechten kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Daarnaast kunt bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf, ook hiervoor kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Tevens bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Collectieve Beveiliging Pavijen gebruikt cookies om het aanmelden voor bijeenkomsten mogelijk te maken alsmede het kunnen analyseren van bezoekersaantallen van de website.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact met ons opnemen:
Stichting Collectieve Beveiliging Pavijen
Zandweg 2 4111 LH Zoelmond
06 22248231
secretariaat@pavijen.nl