Een jaarlijks terugkerende oproep;
preventieve maatregelen voor een rustige jaarwisseling met zo min mogelijk schade.

In de bijlage-preventieve-maatregelen-voor-bedrijven zijn een aantal zaken opgenomen waarvoor wij uw aandacht willen vragen, zoals verlichting, containers en sociale controle.

Aangifte
Krijgt u ondanks alle preventieve maatregelen toch te maken met schade en/of vernielingen aan uw gebouw, dan verzoek ik u om altijd aangifte te doen bij de politie. Meer informatie vindt u op (www.politie.nl/aangifte).

Schade
Ook kan het zo zijn dat de politie of de gemeente tijdens de jaarwisseling actie moet ondernemen om bij eventuele calamiteiten verdere schade aan uw bedrijf te voorkomen. De kosten voor het treffen van deze maatregelen worden in rekening gebracht bij de eigenaar/gebruiker.

Signalen van ongeregeldheden?
Wij vragen u daarom uw ‘voelsprieten’ uit te zetten en vermoedens van ongeregeldheden of andere zaken te mailen naar Frouke Wolf (f.wolf@culemborg.nl).

Meer informatie?
Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Tanja van Rossum, adviseur wijkzaken gemeente Culemborg 0345 477 700.

Wij wensen u mede namens de gemeente Culemborg leuke feestdagen en een heel mooi 2019 toe.