Schoon, Heel, Veilig & Bereikbaar

Stichting Pavijen

De Stichting Pavijen is 2002 opgericht met als oorspronkelijk doel het realiseren van een veilig bedrijventerrein. Geen enkele ondernemer zit immers te wachten op ongewenst bezoek met alle ellende, ergernis en schade die daarmee verband houdt.
In 2015 is de keuze gemaakt om een bredere doelstelling te kiezen voor de Stichting: Schoon, Heel, Veilig & Bereikbaar.
Samen met de “werkgroep collectief beveiligen” waarin gemeente, politie en de ondernemersvereniging Kring Culemborgse Bedrijven (KCB) samenwerkten, is gewerkt aan een invulling van de collectieve beveiliging voor het bedrijventerrein Pavijen.
Op dit moment wordt er onderzocht welke mogelijkheden er zijn om invulling te geven aan de ‘schoon’, ‘heel’ en ‘bereikbaar’.