Recent heeft de ondertekening plaatsgehad van de overeenkomst die op 1 april 2017 werd gesloten tussen Stichting Pavijen en Schipper Security B.V. Schipper Security gaat invulling geven aan het concept Veilige Regio. Dit door het creëren van een veilige werkomgeving voor de ondernemers en de medewerkers op Bedrijventerrein Pavijen.

Achterste rij bestuursleden Egbert IJzerman, Ron van Vossen en Co Stouten
Voorste rij bestuursleden Henk Visscher en Ben Wammes
Schipper Security: Jasperine van Wakeren en Hugo Verkerk

(bestuurslid Jeannette Verbaast ontbreekt op de foto)