KVO-B

Het Certificaat Continu Samenwerken is uit handen van dhr. H. Bekkema van MKB Nederland weer in ontvangst genomen. De keuringsinstantie KIWA had de resultaten van de afgelopen drie jaar en het nieuwe Plan van Aanpak KVO Pavijen positief beoordeeld.

Binnen het Keurmerk werken politie, brandweer, gemeente, de stichting Pavijen, Schipper Security en de Kring Culemborgse Bedrijven samen aan de veiligheid op Pavijen. Er wordt gewerkt aan overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer.

Het Keurmerk werd voor de zevende maal uitgereikt. Hiermee is Pavijen een van de bedrijventerreinen met de langstlopende samenwerking.

Dhr. Bekkema gaf aan dat de praktijk bewijst dat samenwerken loont en dat de aanpak werkt. “Er zijn inmiddels meer dan 800 bedrijventerreinen die met de KVO-B methode werken. Pavijen scoort voor een dergelijk groot bedrijventerrein nog steeds goed op ’schoon, heel en veilig’, vergeleken met veel andere bedrijventerreinen. Met het nieuwe plan van aanpak heb ik er vertrouwen in dat dit de komende jaren zo blijft. Er ligt een stevige basis van samenwerking om op door te bouwen.”

Voor meer informatie klik hier

Onze samenwerkingspartners