Protocol inbraken en veiligheid

Als er bij u wordt ingebroken of diefstal vanaf uw terrein wordt gepleegd is het advies dat altijd te melden bij de politie. Om uw schade vergoed te krijgen van de verzekering en als u wilt dat de dader wordt gepakt, dan heeft de politie uw aangifte nodig.

Alleen wanneer de politie uw aangifte heeft ontvangen, kan zij een officieel onderzoek starten.

Wat houdt het protocol in?
Om te lezen hoe u te werk moet gaan en welke stappen u moet nemen kunt u het hele protocol doorlezen. Ook kunt u beveiligingsbeelden aanvragen.

Bij vragen kan de wijkagent worden benaderd via 0900 – 8844 of kijk op Politie.nl wie u kunt benaderen

Beveiligingsorganisatie Schipper Security

Stichting Collectieve Beveiliging Pavijen heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het beveiligingsbedrijf Schipper Security B.V. uit Veenendaal.

In hun missie is verankerd dat zij een belangrijke bijdrage willen leveren aan een veiligere samenleving. Door een goede samenwerking met bijvoorbeeld lokale gemeenten en politie, onderscheiden zij zich in die werkwijze. De afdeling Integrale Veiligheid van Schipper Security B.V. vervult een filterfunctie tussen ondernemers, winkeliers, bedrijven, gemeenten en politie.

Zij bieden op basis van Integrale Veiligheid en Security Management een volwaardig en integraal beveiligingsadvies. Het doel van de samenwerking op bedrijventerrein Pavijen is het begeleiden van het bestuur van de stichting en de aanwezige ondernemingen naar een schoon, heel en veilig bedrijventerrein Pavijen.

Schipper Security B.V. past daarbij meerdere instrumenten en methodieken toe gebaseerd op haar vakgebied, haar specifieke beveiligingskennis en in samenwerking met de andere veiligheidspartners, gemeente, brandweer en politie.

Doel daarbij is een Veilige Regio te creëren, waarbinnen de bedrijven ongestoord kunnen werken.

Methodieken
Toegepaste methodieken kunnen hierbij indien nodig wijzigen, net zoals de methodes van criminelen wijzigen. De methoden zijn preventief gericht, maar ook heterdaad gericht.

Zij doen dit naast het –meer traditioneel- waarborgen van zowel de objectieve als subjectieve veiligheid op het bedrijventerrein door middel van:

  • Het bieden van criminaliteitspreventie door duidelijk en herkenbaar actief aanwezig te zijn in het gebied door middel van herkenbare voertuigen, geüniformeerd personeel, plaatsen van borden bij de ingangen van het terrein en het plaatsen van borden/stickers bij de deelnemende leden/bewoners;
  • Het signaleren van onraad en verdachte situaties zoals brand, brandgevaarlijke situaties, ongewenst auto- en personenverkeer, lekkages en/of uitval van stroom of verlichting.
    Dit wordt gerapporteerd aan de betrokken bedrijven of aan de gemeente, politie, brandweer, wegbeheerder, nutsbedrijven of andere externe partijen.

Surveillancediensten
Op bedrijventerrein Pavijen wordt gesurveilleerd volgens een afgesproken dienstenmatrix. Er wordt op onregelmatige tijden stapvoets en actief gesurveilleerd vanaf de openbare weg. Deze onvoorspelbare surveillance wordt uitgevoerd met zowel opvallende en onopvallende voertuigen.

Uitkijken camera’s
Aanwezige bedrijven kunnen bij verzorging van de alarmopvolging, aanwezige camera’s op het buitenterrein van de onderneming zelf, mee laten bekijken.

Schipper Security B.V.:  info@schippersecurity.nl of telefonisch 0345 – 763777

Contactgegevens

SCHIPPER SECURITY B.V.
Beesdseweg 11
4107 LV Culemborg
Telefoon: 0345- 763 777
E-mail: hugo@schippersecurity.nl

Hoofdkantoor Veenendaal
Vendelier 71
3905 PD Veenendaal
Telefoon: 0318 – 526 026
E-mail: info@schippersecurity.nl
www.schippersecurity.nl

Nevenvestigingen: Lelystad, Wageningen

Onze samenwerkingspartners