10 oktober, bijeenkomst High Tech & Sustainability

Een informatieve avond over High Tech & Sustainability. Deze avonden zijn niet exclusief voor KCB-leden, maar ook voor andere geïnteresseerden. Stichting Pavijen, de Kring Culemborgse Bedrijven (KCB), de Gemeente Culemborg, Pfeiffer Vacuum BV en FFRIS Advies, nodigen u van harte uit voor de bijeenkomst ‘Ontwikkeling High – Tech & Sustainability Culemborg’. Dit is de startbijeenkomst in het kader van de ambitie-overeenkomst HT&S die op 21 maart jl. getekend is. U krijgt informatie over de huidige stand van zaken en de voornemens voor 2017. Een aantal