Algemene verordening gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Door deze aangepaste wetgeving is het voor ondernemers niet meer mogelijk om zelf beelden op te vragen.

Het veiligstellen van de beelden is de verantwoordelijkheid van de Stichting Collectieve Beveiliging Pavijen, opschaling en eventuele verdere acties zijn de verantwoordelijkheid van de politie.

De verantwoordelijkheid van de Stichting Collectieve Beveiliging Pavijen houdt op zodra de politie actie onderneemt.

Let op!! Alleen wanneer de politie uw aangifte heeft ontvangen, kan zij een officieel onderzoek starten.

Braaksporen

Bij braaksporen meldt u uw inbraak altijd aan via 0900 – 8844 en deelt u de politie mede dat er braaksporen zijn. Meldt daarbij ook dat er op de bedrijventerreinen camerabewaking is via Schipper Security in Veenendaal.

info@schippersecurity.nl
0345 – 763777

Onze samenwerkingspartners