Aanvraagformulier veiligstellen camerabeelden bedrijventerrein Pavijen te Culemborg

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]

Akkoordverklaring privacyregels camerabeelden bedrijventerrein Pavijen Culemborg

Met het verzenden van dit formulier verklaart u dat u:

  • ondernemer bent op Bedrijventerrein Pavijen te Culemborg
  • aangifte gedaan heeft of gaat doen
  • ten behoeve van het betreffende incident de beeldvraag doet alleen de relevante camerabeelden opvraagt
  • kennis heeft genomen van het gegeven dat de beelden vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens
  • de beelden enkel gebruikt ten behoeve van het betreffende incident
  • de beelden niet publiekelijk verspreid zoals op Youtube of andere publieke kanalen
  • zich bewust bent dat verkeerd gebruik van de beelden kan leiden tot gerechtelijke procedures
  • Stichting Pavijen vrijwaart van elk gevolg voortkomend uit het verstrekken van de beelden