Aansprakelijkheid

Stichting Collectieve Beveiliging Pavijen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kwesties die buiten haar macht liggen. Indien gedragingen of tekortkomingen niet aan de stichting kunnen worden toegerekend, kan de daaruit voortvloeiende schade ook niet op de stichting worden verhaald.

Stichting Collectieve Beveiliging Pavijen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet beschikbaar zijn van camerabeelden. De beschikbare camerabeelden worden niet 24 aaneensluitende uren per dag bekeken.

Let op!! Alleen wanneer de politie uw aangifte heeft ontvangen, kan zij een officieel onderzoek starten.

Braaksporen

Bij braaksporen meldt u uw inbraak altijd aan via 0900 – 8844 en deelt u de politie mede dat er braaksporen zijn. Meldt daarbij ook dat er op de bedrijventerreinen camerabewaking is via Schipper Security in Veenendaal.

info@schippersecurity.nl
0345 – 763777

Onze samenwerkingspartners