Aanpak parkeren op de openbare weg Pavijen

Al geruime tijd ervaren ondernemers problemen met de parkeerdrukte in verschillende
straten van bedrijventerrein Pavijen. Hoe begrijpelijk soms ook als het druk is, te vol
geparkeerde straten geven overlast voor anderen en leveren gevaarlijke verkeerssituaties
op. Na een aantal klachten van ondernemers, wordt nu actie ondernomen.

Duidelijk is dat -zoals in het bestemmingsplan en de APV (algemene plaatselijke verordening)
is opgenomen- parkeren op eigen terrein moet plaatsvinden. Dat gebeurt niet altijd en
meestal vormt dit geen probleem. Op enkele plaatsen op Pavijen wordt echter zoveel langs
de openbare weg geparkeerd, en ook op de weg, dat dit tot problemen gaat leiden. Dit leidt
tot gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties. Ook kunnen bedrijven in voorkomende
gevallen hun uitrit versperd zien of bijna niet meer wegkomen. Dit betreft zowel het
parkeren van vrachtwagens, busjes als personenwagens. Ook het parkeren van voertuigen
die geregistreerd staan op de handelsvoorraad en/of bedrijfsvoorraad mogen NIET
geparkeerd worden op de openbare weg. Dit is alleen toegestaan op eigen terrein (APV
artikel 5:2). Voertuigen die geparkeerd staan op de openbare weg en niet zijn voorzien van
(geldige) kentekenplaten en voertuigen die als “wrak” bestempeld kunnen worden zijn
afsleepwaardig en worden verwijderd / in beslag genomen (APV artikel 5:5).

Er zijn dan ook klachten van ondernemers gekomen. In overleg met ondernemers en
betrokken partijen is besloten om hierop actie te ondernemen. Juist om Pavijen voor de hier
gevestigde ondernemers, hun medewerkers en hun bezoekers goed
betreedbaar/doorgankelijk en veilig te houden, gaan we met politie en gemeente
beoordelen welke situaties onveilig en onwenselijk zijn en daar maatregelen op nemen.

 • Wat gaat er gebeuren?
 • Politie en gemeente inventariseren de openbare wegen waar de problemen zijn. En
  dan met name het parkeren van de handelsvoorraad en/of bedrijfsvoorraad op de
  openbare weg. Tevens wordt navolging gegeven aan de binnengekomen klachten.
 • Het gesprek wordt aangegaan met de ondernemers waar buiten de eigen terreinen
  geparkeerd wordt en welke overlast veroorzaken.
 • Per situatie wordt naar een oplossing gezocht.
 • In voorkomende gevallen gaat worden gehandhaafd.
  Er zijn twee straten op Pavijen die specifiek zijn aangewezen voor het parkeren van “grote”
  voertuigen (hoger dan 2,4 meter en langer dan 6 meter). Dit zijn de Textielweg en de
  Energieweg. Hier is voldoende ruimte om de grote voertuigen te parkeren. Op bijgevoegde
  kaart is een overzicht van deze twee straten aangegeven.

Mocht je vragen hebben, meldingen of klachten;
deze kunnen gestuurd naar Edward van Spithoven, coördinator toezicht en handhaving afdeling Veiligheid gemeente Culemborg (e.spithoven@culemborg.nl) en of naar Gerard van den Akker, wijkagent op Pavijen (Gerard.van.den.Akker@politie.nl). Informatie of andere vragen: Margaret van Diermen, Parkmanager Pavijen, tel. 06-81925483 of parkmanager@culemborg.nl

 

Download