Stichting Pavijen

De Stichting Collectieve Beveiliging Pavijen is 2002 opgericht met als oorspronkelijk doel het realiseren van een veilig bedrijventerrein. Geen enkele ondernemer zit immers te wachten op ongewenst bezoek met alle ellende, ergernis en schade die daarmee verband houdt. In 2015 is de keuze gemaakt om een bredere doelstelling te kiezen voor de Stichting: Schoon, Heel, Veilig & Bereikbaar.

Samen met de “werkgroep collectief beveiligen” waarin gemeente, politie en de ondernemersvereniging Kring Culemborgse Bedrijven (KCB) samenwerkten, is gewerkt aan een invulling van de collectieve beveiliging voor het bedrijventerrein Pavijen. Op dit moment wordt er onderzocht welke mogelijkheden er zijn om invulling te geven aan ‘schoon’, ‘heel’ en ‘bereikbaar’.

Cameratoezicht
De Stichting Collectieve Beveiliging Pavijen zorgt voor cameratoezicht op de toegangswegen tot het bedrijventerrein te Culemborg. Onze camera’s staan gericht op het openbaar terrein en niet op panden of het terrein van ondernemers. Ondernemers worden geacht zelf hun eigen pand en/of hun eigen bedrijfsterrein te beveiligen.

Onze samenwerkingspartners